Reklamační řád

Reklamační řád - Pravidla postupu při reklamaci zboží

 1. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními pravidly Společnosti ještě před objednáním zboží.

 2. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 3. Právo z odpovědnosti za vady

  1. Právo z odpovědnosti za vady (reklamaci) je možné uplatnit 3 možnými způsoby na adrese provozovny společnosti Inkranio s.r.o.:

a) osobně v provozovně společnosti,

b) prostřednictvím kurýrní služby (Zásilkovna),

  1. Společně s reklamovaným zbožím je nutné přiložit vyplněný Reklamační protokol (ke stažení zde) a doklad prokazující koupi zboží (obchodní faktura). Zákazník je povinen při sepisování Reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje a potvrdit je svým podpisem.

  2. Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k užití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v podpůrných obchodních materiálech apod.) anebo jiným nesprávným jednáním člena;

b) zásahem vyšší moci nebo mechanickým poškozením výrobku.

  1. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne jejího uplatnění.

 

Doporučení

Pokud je objednávka (balík, který doručí logistický partner) viditelně poškozený:

Při přebírání zboží od přepravce (Zásilkovna) si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Jestliže zásilka jeví známky poškození, nepřebírejte ji! Je-li zásilka viditelně poškozena, je nutné sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Informaci o poškozené zásilce nahlaste na inka@kranio-ostrava.cz (číslo objednávky, příp. balíku) nebo telefonicky na čísle společnosti. Poškozená zásilka se vrátí zpátky na adresu Společnosti a objednané zboží bude obratem znovu vyexpedováno. Dřív není možné nové zboží vyexpedovat.

 

Je-li zboží poškozeno, ale není to na první pohled, při přebírání od kurýra, vidět (skrytá vada): Převezmete-li zboží, které je mechanicky poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat naši společnost do 3 pracovních dnů. Na pozdější reklamaci nebude z důvodu pojištění zásilky brán zřetel. Společně s ohlášením zašlete informaci na e-mail inka@kranio-ostrava.cz a připojte reklamační protokol.

 

Zboží je zkažené:

Zjistíte-li, že doručené zboží vykazuje viditelné znaky fyziologického znehodnocení, aniž byste otevřeli láhev či neprodleně po jejím otevření, informujte o tomto odpovědného pracovníka na inka@kranio-ostrava.cz, který s vámi reklamaci vyřídí. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu společnosti společně s vyplněným reklamačním protokolem a dokladem o pořízení. V případě uznané reklamace je vadné zboží nahrazeno novým nezávadným produktem. Výměnou za nový nezávadný produkt je však nezbytné, aby zákazník dodal původní (vadný) produkt.